URVACTIVA FUNDACIÓ URV URV SOLIDĄRIA URV
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus. C/ Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus (Tarragona).
Telèfon: +34 977 759345
- Fax +34 977 759322

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus Universitat Rovira i Virgili

Coneix la Facultat
Una mica d'història
Situació i comunicacions
Deganat
Organització del Centre
Departaments i unitats
Dep. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Dep. de Medicina i Cirurgia
Dep. de Bioquímica i Biotecnologia
Serveis a l'alumnat
Participació al Govern de la FMCS
Associacions d'Estudiants
Recursos Docents
Programes de Mobilitat Acadèmica
Oferta Acadèmica, estudis, titulacions
Guia de Centre
Grau de Medicina
Grau de Fisioteràpia
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Llicenciatura de Medicina
Diplomatura de Fisioteràpia
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
Tercer cicle
Itineraris de pregrau
Crèdits de lliure elecció
Serveis comuns
Documentació d'interès
Serveis FMCS
Secretaria del Centre

Grups de prąctiques. 3er medicina. U.D. [més info]

Programa d'ajuts predoctorals [més info]

Informació per als alumnes procedents de preinscrpció que s'han de matricular del 5 al 8 de setembre de 2011" Us trucarem entre l'1 i el 2 de setembre de 2011, per comunicar-vos un dia i una hora concreta de matrķcula [més info]
Premis Sant Lluc 2011 [més info]

Grups de pràctiques 2n Grau Fisioteràpia 2011-2012 [més info]

Agendes acadèmiques Grau Fisioteràpia 2011-2012 [més info]

Agendes acadèmiques Diplomatura Fisioteràpia 2011-2012 [més info]
Agendes acadèmiques Grau NHiD 2011-2012 [més info]

Agendes acadèmiques Grau Medicina 2011-2012 [més info]

Agendes acadèmiques Llicenciatura Medicina 2011-2012 [més info]

Llistat distribució Unitats Docents 3er Grau Medicina 2011-2012 [més info]
Pràctiques clíniques NiHD 2011-2012 [més info]

IMPORTANT: Medicina - Canvi data exàmens [més info]

Convocatòria adicional Juny NHiD 2011[més info]

IMPORTANT: Modificació data exàmen Fisiologia I, Grau Fisioteràpia 10-11 [més info]
IMPORTANT: Exàmens 4rt i 5è llicenciatura de medicina 10-11 [més info]

Fe d'errates, canvis dates exàmens [més info]

Grups de pràctiques 2010-2011 [més info]

Convocatòries Adicionals 2010-2011 [més info]

Exàmens Parcials 2010-2011 [més info]

Informació Bates per les prąctiques [més info]

Dates i dades sobre l'inici del curs 200-11 i xerrades informatives [més info]

Normes de constitució dels grups de prąctiques [més info]
Calendari acadčmic 10-11: llicenciatura, diplomatura i Grau de Medicina [més info]

Calendari acadèmic 10-11: Graus Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica [més info]

Programa Alumne Intern 2010-2011 [més info]

Jornada Mujeres, Ejercicio Físico y Salud [més info]
Política de qualitat de la FMCS [més info]

Grau de Medicina [més info]

Avaluació del risc per a la salut per exposició ambiental a metalls [més info]

Vols fer una passejada virtual per la facultat? [més info]

ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR CURSOS