Departament de Bioqúimica i Biotecnologia- Telèfon: 977 559521