Informació acadèmica
 
Estructura de l'ensenyament
 
Cuadres d'assignatures
 
Programari Fisioteràpia

Diplomatura de Fisioteràpia:
definició de la titulació

Conjunt de coneixements teòrics i aptituds clíniques que han de posseir tots els fisioterapeutes amb independència de la seva orientació professional posterior.

El fisioterapeuta és aquell professional de la salut que utilitza els mitjans físics preferentment, ja que ocasionalment pot utilitzar els mitjans químics (ionoforesi..) per a la promoció, manteniment i increment de la salut.

La formació conduint a l'obtenció del títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la fisioteràpia, sinó que adquireixin també experiència, capacitació clínica i actituds professionals suficients.