Itineraris pre-grau FMCS

  • La sol·licitut del títol es farà un cop s’hagi finalitzat tot l’itinerari curricular de l’ensenyament corresponent.

  • L’alumne podrà escollir l’itinerari a l’inici dels estudis, però aquest fet no li garantirà tenir plaça en les assignatures amb límit de matricula.

  • Els itineraris es revisaran anualment per poder modificar les assignatures que s’activin o desactivin en cada curs acadèmic.

  • La comissió Acadèmica de la FMCS marcarà l’oferta d’activitats de crèdits de lliure elecció per itineraris.