Nutrició Clínica
Restauració Col·lectiva
Educació per a la Salut en Nutrició
Tècnic en Cooperació
Recerca Bàsica i Clínica en Biomedicina