Epidemiologia i gestió sanitària
Tècnic en medicina esportiva
Tècnic en Salut mental
Tècnic en estudis anatomohistològics
Tècnic en nutrició clínica
Educador per la Salut en Medicina
Tècnic en salut i Cooperació internacional en Medicina
Recerca Bàsica i Clínica en Medicina