HRA Metales Pesados
 

HRA Metalls Pesants és un programa d'ordinador (Microsoft Access) dissenyat per determinar l'exposició humana a metalls provinents del medi ambient, així com els riscos individuals per a la salut que poden suposar.

El programa ha estat finançat per la Fundación Mapfre
Català ZIP (comprimit) *

HRA Metales Pesados es un programa de ordenador (Microsoft Access) diseñado para determinar la exposición humana a metales que provienen del medio ambiente, así como los riesgos individuales para la salud que pueden suponer.

El programa ha sido financiado por la Fundación Mapfre

HRA Heavy Metals is a computer program (Microsoft Access) designed to determine human exposure to environmental metals, as well as the health risks it means for a specific subject.

Financial supported by Fundación Mapfre
   
 
Versió optimitzada per a Microsoft® Acces 2002 SP3
Versión optimizada para Microsoft® Acces 2002 SP3
Optimized version for Microsoft® Acces 2002 SP3
*
**
***
 
 
More information: Jose L. Domingo Roig