Veure noticia

Les restriccions en les beques de règim general, principal preocupació dels estudiants segons la sindicatura de greuges

Els estudiants, preocupats, es van adreçar a la Síndica de Greuges, Montserrat Boronat

L'origen de moltes de les situacions de malestar que han arribat a la Síndica de Greuges en el curs passat ha estat relacionat amb la incertesa que una part important de l'alumnat ha patit durant molts mesos: no sabia si finalment podria satisfer el preu de la matrícula i acabar el curs de manera efectiva, segons l'Informe. La Síndica considera greu que "la manca de capacitat econòmica per atendre els preus públics pugui arribar a ser la causa  que exclogui persones hàbils i capacitades de l'accés a l'ensenyament superior". 

Enmig de la crisi econòmica i l'augment dels preus de les matrícules, es va fer la normativa més restrictiva de les beques de règim general del Ministeri d'Educació, i les beques d'equitat de la Generalitat no van ser prou. A final de curs la URV va convocar unes beques extraordinàries de col·laboració per als estudiants.

Aquest problema ha estat el principal motiu de queixa dels estudiants en el curs passat ,10, sobre un total de 30 (en el curs 2011-12 en van presentar 25). El personal docent i investigador (PDI) va presentar 5 queixes (11 en el curs anterior) i el personal d'administració i serveis (PAS), 4 (1 en el curs anterior).

La segona queixa més presentada ha estat la de l'avaluació en els exàmens (7) i la tercera (6) ha estat la de les pràctiques externes, tema que mai havia arribat a la Sindicatura. Alguns estudiants es queixen que no poden escollir on han de fer les pràctiques, que no aprenen a l'empresa i de l'esforç desigual que els demanen unes i altres. En tercer lloc, hi ha dues queixes: l'assetjament psicològic, personal o professional, i l'actitud dels professors envers els estudiants.

En l'últim període s'observen més queixes individuals, 59, que col·lectives, 6. Per gènere, el 64% les han presentat dones i un 35% d'homes. Globalment, l'estadística es manté i en el curs 2012-13 es van formular 39 queixes, davant de les 37 del període anterior.

La Síndica atès 26 peticions d'atenció i orientació, tasca necessària a fi que la situació que es planteja no s'agreugi i resolgui de manera tranquil·la. Han estat presentades per estudiants i PDI sobre tràmits administratius i terminis, convalidacions d'assignatures o competència de l'idioma en les pràctiques. Montserrat Boronat ha dut a terme també diferents actuacions institucionals, com reunir-se amb el Consell d'Estudiants o visitar el campus Terres de l'Ebre i la seu del Baix Penedès, entre altres.

D'entre les recomanacions efectuades com a síntesi de l'Informe, demana a la comunitat universitària que entengui com a valor essencial el tracte considerat amb els altres, en el mateix estament i entre estaments. "L'excel·lència que costa tant d'aconseguir- diu- també es palpa entre el tracte humà".

A la sessió del Claustre s'ha aprovat l'actualització del Pla estratègic de la Tercera Missió i l'actualització del Pla Estratègic d'Internacionalització (PEI). S'han presentat L'Informe de seguiment de l'Estratègia de Formació Permanent i l'Informe sobre el II Pla d'Igualtat entre els homes i les dones de la URV. Adolf Barceló, membre del Claustre, ha estat escollit com a representant dels estudiants al Consell de Govern.