Elaboració d'un programa de doctorat

El diagrama recull els passos més significatius per a la posada en marxa d'un programa de doctorat i les unitats de gestió involucrades en cadascú d'aquests passos.

La elaboració del programa comença per una etapa informativa a on un Representant del DMC que integra la Comissió de Posgrau i Doctorat s'encarrega de recopilar la informació originada a la pròpia Comissió de PiD i comunicar-la al DMC, on el Coordinador del Doctorat del DMC juntament amb la Comissió de Doctorat del DMC realitzaran una proposta del programa de doctorat que finalment haurà de ser aprovat pel Consell del mateix DMC i el President de la Comissió de PiD.

A més, el diagrama mostra els aspectes essencials que ha d'incloure el programa de doctorat.

VEURE IMATGE