Seguiment del programa de doctorat

Es tracta del procés de gestió administrativa i seguiment de Programa de Doctorat en marxa. Aquest procés es presenta en forma de taula on hi figuren les etapes administratives fonamentals generades de la gestió del doctorat seguint la successió lògica del transcurs dels estudiants, des de l'admissió d'aquests al programa, fins a l'obtenció del títol de doctor.

La taula relaciona cadascuna de les etapes anteriors amb les unitats de gestió encarregades de la seva consecució, per una banda, i de les unitats a les quals s'ha d'informar a la finalització de cada etapa, per l'altra.

VEURE IMATGE