Introducció

El Departament de Medicina i Cirurgia (DMC) té com a objectiu desenvolupar una tasca docent i investigadora qualificada en ciències de la salut. Aquest objectiu complementa la tasca assistencial que desenvolupen els seus membres en els diferents hospitals i centres d'assistència primària docents de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El DMC està estructurat en 18 unitats funcionals, que corresponen a diferents àrees de coneixement. El DMC té al seu càrrec una part important de la docència en els tres ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:els Graus en Medicina, en Fisioteràpia i en Nutrició i Dietètica Humana. La docència en Medicina s'imparteix majoritàriament en els hospitals Universitaris i altres Centres Adscrits, mentre que els Graus en Fisioteràpia i Nutrició i Dietètica Humana, s'imparteixen essencialment a la pròpia Facultat. Pel que fa a recerca, els DMiC disposa de grups consolidats, grups reconeguts per la URV unitats de recerca clínico-experimentals, laboratoris, i personal de recerca propi per a desenvolupar els seus projectes. Cal remarcar com a rellevants les línies de recerca que es detallen a continuació: diabetis, lípids i arteriosclerosi, psiquiatria, genètica, nutrició i malaltia hepàtica alcohòlica.