Personal

El procés identifica als membres de la plantilla del DMIC i descriu de manera global el seu procediment de gestió.

La plantilla DMIC està formada per Personal Docent Investigador (PDI) i Personal Administratiu i de Servei (PAS).

El Vicerector de PDI, que forma part del servei de Recursos Humans de la URV és la unitat de gestió que dóna resposta a les demandes del DMIC referents a la gestió del PDI. Aquestes poden ser de dos tipus:

  • Creació d'una nova plaça, que estarà en funció de la Dimensió Docent del DMIC. Aquesta petició ha d'estar ratificada pel Consell del DMIC.
  • Modificació d'Internitat, són peticions que arriben al DMIC provinents dels Coordinadors de les Unitats. No cal que estiguin ratificades pel Consell de DMIC.

Per altra banda, el PAS del DMIC ve directament assignat per el servei de Recursos Humans. Hi ha dos tipus de PAS:

  • PAS Docent: Assignat a partir de la Dimensió Docent de les Unitats.
  • PAS de Gestió: Assignat a partir de l'activitat del DMIC.

Cal recordar, però, que existeix més personal vinculat DMIC que no constà en aquest disseny pel fet de no considerar-lo com a plantilla del DMIC, es tracta del Personal de recerca assignat per vies i canals pròpies d'aquesta activitat tal i com es recull al procés de recerca.

VEURE IMATGE