Pressupost

Aquest procés descriu la gestió econòmica per part del DMC amb el fons provinent per diferents vies de finançament de la URV.

El diagrama es presenta de forma lineal/temporal, identificant dues vies de recaptació: el Pressupost Docent anual i el Cofinançament.

El Pressupost Docent del DMC s'atorga des del servei d'Economia segons la càrrega Docent del DMC. Després, i per ratificació del Consell del DMC, es distribueix entre el DMC i les Unitats Docents. La distribució entre les Unitats es produeix segons els mèrits en Recerca i en Docència de cada Unitat. Així doncs, el pressupost econòmic anual es distribueix de la següent manera:

  • Un petit percentatge (X) s'imparteix en el pagament de despeses administratives de les unitats bàsiques del DMC, que inclou...
  • El 60% del restant (1-X) es reparteix entre les unitats docents segons els crèdits/grups
  • El 40% final es reparteix entre les unitats docents segons la seva Productivitat Científica.
  • El cofinançament completa el pressupost docent de les Unitats Docents. Es tracta d'un procés burocràtic en el que des de les mateixes Unitats Docents es demana mitjançant programes específics (PREI, RAM, ED) un tant per cent del cost de determinades despeses al Servei d'Economia. Aquesta petició, però, haurà d'estar abans recollida pel DMC qui després de la ratificació del Consell del DMC la farà arribar a la Secretaria General que la tramitarà a Economia.

Tant les despeses administratives del DMC, com les realitzades per les Unitats Docents amb els diners finançats per la URV hauran d'estar controlats pel DMC i posteriorment pel mateix DMC al Servei d'Economia.

VEURE IMATGE