PROGRAMA D'AJUTS PREDOCTORALS A LA REALITZACIÓ DE LA TESIS DOCTORAL