Programes de Mobilitat

Programes de mobilitatL'Oficina de Relacions Internacionals s'encarrega de gestionar administrativament els programes i convenis de mobilitat i cooperació d'estudiants, professors i gestors, sobretot a Europa, Amèrica Llatina, l'Estat espanyol i els Països Catalans, i més puntualment a la resta del món.

També acull els estudiants internacionals que arriben a la nostra Universitat i dóna informació i suport als estudiants i professors de la URV que fan una estada a l'estranger o participen en qualsevol programa de mobilitat o cooperació acadèmiques.