Participació de l'alumnat

Els estudiants participen davant els òrgans de govern de la FMCS i la URV.

Si algun alumne vol participar activament, cal que es presenti a les eleccions que hi ha quan es convoquin els càrrecs següents:

representants al Claustre Universitari
representants als consells de departament
representants a la junta de centre
representants a la Junta de Govern de la URV

Els càrrecs de representació dels estudiants a la junta de centre, als consells de departament i a la Comissió d'Estudiants de la URV es renoven cada dos anys.

Les eleccions tenen lloc durant els primers mesos del curs acadèmic.

Representants dels estudiants a la junta de centre:
9 estudiants de l'ensenyament de Medicina
3 estudiants de l'ensenyament de Fisioteràpia
3 estudiants de l'ensenyament de Nutrició i Dietètica Humana
1 estudiant de 3r cicle, Màster salut mental i Condicionants genètics, nutricionals i Ambientals del creixement i del desenvolupament

Representants dels estudiants a Consell de Departament CMB:
3 estudiants de l'ensenyament de Medicina
1 estudiant de l'ensenyament de Fisioteràpia
1 estudiant de Biotecnologia, Nutrició, Bioquímica, Infermeria, Relacions Laborals, Enologia, ET Agrícola - Indústries Agràries i Alimentàries
1 estudiant de 3r cicle (doctorat, màster i postgrau), Tuteles acadèmiques, Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia, Màster en Nutrició i Metabolisme, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional i Postgrau FURV

Representants dels estudiants a Consell de Departament MiC:
2 estudiants de l'ensenyament de Medicina (1r cicle)
2 estudiants de l'ensenyament de Medicina (2n cicle)
2 estudiants de l'ensenyament de Fisioteràpia
2 estudiants de l'ensenyament de Nutrició i Dietètica Humana
2 estudiants de 3r cicle, Tuteles acadèmiques, Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del creixement i del Desenvolupament, Màster en Nutrició i Metabolisme, Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia, Formació del professorat d'ESO, Batx., FP i ensenyaments d'idiomes i Postgrau FURV

Repr. dels estudiants a la Comissió d'Estudiants de la URV:

1 estudiant de tercer cicle

La participació activa dels alumnes, des de la perspectiva de representar tot el col·lectiu d'estudiants, permet una comunicació directa amb els diferents òrgans de govern esmentats per tal d'expressar propostes o participar en la solució de problemes de la comunitat universitària.